Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

Osnivačka skupština EMSA Split održala se 25. svibnja 2022. godine

EMSA Split

EMSA Split

Sve novosti i obavijesti na službenoj stranici EMSA Split objavljuju i potpisuju članovi Povjerenstva za odnose s javnošću.

Osnivačka skupština EMSA Split održala se 25. svibnja 2022. godine

Dana 25.svibnja 2022.godine u prostorijama Medicinskog fakulteta u Splitu održana je osnivačka skupština Europske Medicinske Studentske Asocijacije Split (EMSA Split). Prisutni su bili svi članovi skupštine (Ivan Bućan, Bože Bradarić, Duje Dželalija, Mario Čubra, Toni Elezović, Ante Dražić, Kuzma Pecotić, Anton Šodan, Duje Mrčela, Marko Begović, Ivan Agnić, Mateo Kraljević, Toni Martinić, Josip Novak, Anton Arbunić), a raspravljalo se o 10 točaka dnevnog reda.

Na početku je predsjednik organizacije Ivan Bućan pozdravio sve okupljene članove osnivačke skupštine i predstavio ciljeve osnivanja udruge. Predsjednik također ističe projekte i aktivnosti u kojima će se surađivati sa studentima medicine iz Europe i Hrvatske, kao i humanitarni rad. Udruga će imati i Povjerenstva koja će se baviti problematikom i pitanjima koja muče suvremenu medicinu. Nakon uvodnog govora, pročitan je i dnevni red koji je nakon glasovanja prisutnih jednoglasno usvojen. Za zapisničara je predložen Bože Bradarić, student Pravnog fakulteta u Splitu, za članove verifikacijske komisije Toni Elezović, Ante Dražić i Anton Arbunić, a za ovjerovitelje zapisnika Josip Novak i Duje Mrčela.

Nakon što je verifikacijska komisija utvrdila da je prisutno 15 članova osnivačke skupštine, prijedlog je jednoglasno usvojen. Sljedeća točka dnevnog reda bila je donošenje odluke o osnivanju udruge Europske Medicinske Studentske Asocijacije Split (EMSA Split). Članovi osnivačke skupštine pristupili su glasovanju te jednoglasno donijeli odluku o osnivanju udruge. U daljnjem toku osnivačke skupštine donosila se odluka o pokretanju postupka upisa udruge u registar udruga Republike Hrvatske. Nakon pojašnjenja tajnika udruge Bože Bradarića o samom registru udruga, pristupilo se javnom glasovanju kojim je ta odluka jednoglasno prihvaćena.

Uslijedila je rasprava o Statutu udruge. Glavnu je riječ imao Bože Bradarić koji je s pravne strane objasnio odredbe Statuta. Statut je javno dostupan dokument, a može ga se pronaći na službenoj stranici udruge. Nakon provedene rasprave, Statut je jednoglasno usvojen. Potom Ivan Bućan predstavlja i predlaže na usvajanje tijela Udruge odnosno članove Upravnog odbora.

Predloženo je sljedeće: Ivan Bućan kao predsjednik, Bože Bradarić kao tajnik, Ante Dražić kao podpredsjednik za unutarnje poslove, Toni Elezović kao podpredsjednik za vanjske poslove te Mario Čubra kao podpredsjednik za financije. Svi navedeni ujedno su i kandidati za članove Upravnog odbora po Statutu. Nakon toga svaki od kandidata se ukratko predstavio, a osnivačka skupština je pristupila glasovanju. Jednoglasno je donesena odluka da se za Predsjednika Udruge i Predsjednika Upravnog odbora imenuje Ivan Bućan, za Tajnika Udruge Bože Bradarić, za Podpredsjednika za unutarnje poslove Ante Dražić, za Podpredsjednika za vanjske poslove Toni Elezović, a za Podpredsjednika za financije Mario Čubra.

Svi navedeni ujedno su postali i članovi Upravnog odbora. Zatim se raspravljalo o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje udruge. Predloženi su Predsjednik i Tajnik udruge, a taj je prijedlog osnivačka skupština jednoglasno usvojila. Skupština je završena raspravom o odabiru likvidatora, za kojega je jednoglasno izglasan Tajnik Udruge Bože Bradarić. Na kraju su ovjerovitelji zapisnika, Josip Novak i Duje Mrčela, pročitali i ovjerili zapisnik i time je završena prva sjednica Europske Medicinske Studentske Asocijacije Split.

Još novosti...

Podijelite sadržaj ove stranice na društvenim platformama

Europska medicinska studentska asocijacija Split osnovana je 25. svibnja 2022. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Cilj jest okupiti kolektiv studenata koji je spreman javno progovoriti o izazovima suvremenog društva Europe i svijeta.

Tražilica sadržaja

  • Novosti
  • O nama
  • Radna tijela
  • Prioriteti i ciljevi
  • Pravni akti
  • Postani član
  • Predloži ideju
  • Projekti
  • EMSA Partneri
  • Kontaktirajte nas

Newsletter

Copyright 2022 © Europska medicinska studentska asocijacija Split - Sva prava pridržana