Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

RADNA TIJELA

POVJERENSTVA UDRUGE

Povjerenstva Udruge su radna tijela Udruge kojima se mogu pridružiti svi upisani članovi Udruge. Postoji ukupno sedam (7) Povjerenstava koji djeluju u okviru Udruge: Povjerenstvo za ljudska prava i zaštitu zdravlja, Povjerenstvo za odnose s javnošću, Povjerenstvo za financije, Povjerenstvo za inovacije, Povjerenstvo za humanitaran rad, Povjerenstvo za Statut i pravne akte, Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja. Svako Povjerenstvo ima predsjednika ili predsjednicu i dvoje (2) potpredsjednika ili potpredsjednice. Biraju se na mandatno razdoblje od jedne (1) godine s mogućnošću ponovno biranja.

85cd8dbb-1f88-44f5-a1a0-ee540b01d04f

Ivan Agnić

Predsjednik Povjerenstva za ljudska prava i zaštitu zdravlja

1. Ivan Agnić
2. Karmen Vilović -potpredsjednica
3. Lovre Bulj
4. Nada Rakić
5. Jana Damjanović
6. Zvonimir Družianić
7. Laura Ivanda
8. Mateo Kraljević
9. Ana Baković – potpredsjednica
10. Martina Bećarević
11. Maja Nevešćanin
12. Leonarda Bašić
13. Adriana Brkljačić
14. Viktorija Sabljić
15. Luka Rogoznica
16. Marija Batinović
17. Eva Vukelić

 

  • ivan.agnic26052@gmail.com
5a0cccb0-4e2a-4319-bd33-514d8bcc48c8

Martina Nevistić

Predsjednica Povjerenstva za odnose s javnošću

1. Martina Nevistić
2. Anton Arbunić – potpredsjednik
3. Paula Božanić
4. Anamaria Prezzi
5. Ivana Mladin
6. Chiara Johanna Klusmeier
7. Lucija Skejić
8. Iva Bubalo
9. Danijela Šimić
10. Karla Vrkić
11. Matea Silić
12. Tina Radman

 

  • nevisticmartina1@gmail.com
quet-bg.png

Paula Borčić

Predsjednica Povjerenstva za financije

1. Paula Borčić
2. Ana Katarina Borich – potpredsjednica
3. Marina Miljak – potpredsjednica
4. Julija Božan

 

  • borcicpaula@gmail.com
f6973cb6-7a73-4d5b-b66d-9f30d924f6b3

Bože Bradarić

Predsjednik Povjerenstva za Statut i pravne akte

1. Bože Bradarić
2. Anton Kalebić
3. Marko Šimčić – potpredsjednik
4. Gabrijel Korda

 

  • bozebradaric.cetvrta@gmail.com
449f2ee1-b1b5-44f5-8f9a-6e9175bb6572

Zita Vukšić

Predsjednica Povjerenstva za inovacije

1. Zita Vukšić
2. Ivan Jerebić
3. Petar Žuljević
4. Luka Korda
5. Anđela Čulić
6. Marko Galinović
7. Kuzma Pecotić
8. Vladimir Ercegović
9. Nives Lesandrić
10. Toni Martinić
11. Paola Radovniković
12. Anja Kožul
13. Bruno Koharević
14. Laura Sušac
15. Ema Čulin
16. Marija Sučić
17. Zoe Burazin
18. Anamaria Armanda
19. Emma Knežević
20. Lucija Guić
21. Renzo Rell

 

  • zitavuksic@gmail.com
238ad1b4-e11a-49e6-b188-1169b6733e78

Lucija Skejić

Predsjednica Povjerenstva za humanitaran rad

1. Lucija Skejić
2. Mihaela Kotarac
3. Melita Terzić
4. Nika Perko
5. Sandini Ivanić
6. Katarina Ivandić
7. Anamaria Prezzi
8. Marin Vlajić
9. Marina Sovulj
10. Ana Karavidović
11. Lorena Čikotić
12. Silvija Frlekin
13. Nina Sladojević
14. Josipa Dadić
15. Ana Borozan
16. Ema Žaja
17. Marija Banović
18. Ivana Mladin
19. Tara Balenov
20. Ema Miščević
21. Lea Marić – potpredsjednica
22. Iva Ratković

 

  • skejiclucija@gmail.com
Screenshot_7

Marko Begović

Predsjednik Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja

1. Marko Begović
2. Mikela Širić
3. Josip Novak – potpredsjednik
4. Andrija Koljanin
5. Ante Šarac
6. Boris Poljak
7. Zara Dominiković
8. Ana Bučo
9. Duje Mrčela – potpredsjednik
10. Frane Jović

 

  • marko.begovic79@gmail.com