Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

RADNA TIJELA

VODSTVO

Vodstvo Udruge sastoji se od pet članova koji su ujedno i članovi Upravnog odbora Udruge.

SKUPTŠINA

Skupština Udruge najviše je tijelo EMSA Split. Pogledajte koje su sve ovlasti ovog radnog tijela.

POVJERENSTVA

Povjerenstva Udruge su sedam (7) radnih tijela. Vodstva i članove Povjerenstava potražite ovdje.