Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

Sastanak prodekanice prof. dr. sc. Renate Pecotić s predstavnicima EMSA Split

EMSA Split

EMSA Split

Sve novosti i obavijesti na službenoj stranici EMSA Split objavljuju i potpisuju članovi Povjerenstva za odnose s javnošću.

Sastanak prodekanice prof. dr. sc. Renate Pecotić s predstavnicima EMSA Split

Na sastanku s prodekanicom Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Renatom Pecotić razgovarali su predsjednik novoosnovane studentske organizacije EMSA Split, Ivan Bućan i potpredsjednik za vanjske poslove, Toni Elezović. Predstavljena je potreba za osnivanjem EMSA Split kao i glavne odrednice rada i djelovanja udruge u budućnosti. Sveopća kompleksnost življenja generira potrebu kontinuiranog propitivanja i transformiranja uloge koju medicinska znanost ima spram pojedinca kao ključnog dionika društvenih procesa. Globaliziranost i visoka tehnološka umreženost, neminovno iziskuju sagledavanje zdravlja kao nužnost, a ne kao svojevoljni odabir pojedinca.

Zbog svega navedenog pokrenuta je od strane studenata Medicinskog fakulteta u Splitu inicijativa za osnivanje Europske Medicinske Studentske Asocijacije Split (EMSA Split) kao pridruženog člana Europske mreže EMSA. EMSA predviđa ujedinjenu i solidarnu Europu u kojoj studenti medicine aktivno promiču zdravlje. Sve ovo ukazuje na neophodnost osnivanja EMSA Split kao bitnog čimbenika u podizanju kvalitete zdravstvene skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije kao i cijele Dalmacije. Također je objašnjeno da je u osnivački proces uključeno 15 studenata Medicinskog fakulteta u Splitu i 6 studenata Pravnog fakulteta u Splitu koji su zaduženi za kvalitetnu pravnu podršku u sklopu rada organizacije.

Prioritet je uključiti sve studente zdravstvenih i medicinskih tipova studija koji će putem medija progovarati o temama iz javnog i zdravstvenog interesa. Uključivanjem studenata Medicinskog fakulteta u rad udruge stvaraju se preduvjeti za njihovo snažnije involviranje u društvene procese te promicanje zdravstvene kulture kao jednog od ključnih elemenata za dugoročno održivu kvalitetu življenja u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem ovako ranog iskustva u razvijanju međunarodne suradnje te u neposrednom radu sa širom društvenom zajednicom, studenti stječu potrebna znanja neophodna za uspješno suočavanje s izazovima i iskušenjima koji ih čekaju u njihovoj budućoj profesionalnoj karijeri.

Brojni izazovi suvremene medicine nameće potrebu širenja rada udruge i na druge znanstvene discipline pa tako vanjski članovi mogu postati i studenti drugih fakulteta Sveučilišta u Splitu. Podršku u osnivanju organizacije pružili su im brojni kolege iz raznih europskih zemalja (Njemačka, Austrija, Rumunjska, Ukrajina, Kosovo, Turska, Srbija, Sjeverna Makedonija…) kao i brojne splitske srednje škole (I. Gimnazija Split, II. Gimnazija Split, III. Gimnazija Split, V. Gimnazija “Vladimir Nazor” Split, Zdravstvena škola Split te Prirodoslovna škola Split). Uskoro će se vodstvo organizacije sastati i sa dekanom Medicinskog fakulteta, a poslije i sa vodstvom Sveučilišta kao i političkim vlastima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Još novosti...

Podijelite sadržaj ove stranice na društvenim platformama

Europska medicinska studentska asocijacija Split osnovana je 25. svibnja 2022. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Cilj jest okupiti kolektiv studenata koji je spreman javno progovoriti o izazovima suvremenog društva Europe i svijeta.

Tražilica sadržaja

  • Novosti
  • O nama
  • Radna tijela
  • Prioriteti i ciljevi
  • Pravni akti
  • Postani član
  • Predloži ideju
  • Projekti
  • EMSA Partneri
  • Kontaktirajte nas

Newsletter

Copyright 2022 © Europska medicinska studentska asocijacija Split - Sva prava pridržana