Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

Održana je izvanredna sjednica Skupštine EMSA Split

EMSA Split

EMSA Split

Sve novosti i obavijesti na službenoj stranici EMSA Split objavljuju i potpisuju članovi Povjerenstva za odnose s javnošću.

Održana je izvanredna sjednica Skupštine EMSA Split

U ponedjeljak, 26.rujna 2022.,u  prostorijama Medicinskog fakulteta u Splitu održana je izvanredna Skupština EMSA-e Split.

Članovi skupšine popisali su se u evidenciju i predstavljen je dnevni red koji je sadržavao 10 točaka te je jednoglasno prihvaćen.

Kako bi članovi Skupštine bili upoznati s informacijama o radu udruge kroz proteklo razdoblje, predsjednik Ivan Bućan rekao je nekoliko rečenica o nadolazećim projektima. Naglasio je važnost Balkan Medical Student ́s Initiative 2022./2023. te istakao kako se na tom projektu radi kontinuirano te kako je potrebna daljna razrada samog projekta. Uz to, skrenuo je pozornost članova na financiranje kongresa u Sloveniji koji je također jedan od važnih prvih koraka Udruge te će ga ista i financirati.

Od drugih aktivnosti istaknuo je TV prilog na Televiziji Dalmaciji u kojem je sudjelovala Predsjednica Povjerenstva za odnose s javnošću, Martina Nevistić, koja je predstavila Udrugu javnosti. Zahvalio se članovima Povjerenstva za Statut i pravne akte na radu i trudu oko izrade svih Pravilnika i Poslovnika Povjerenstava, Stegovnog suda i Arbitražnog vijeća, kao i izmjena Statuta i pripadajućih odluka.

Nakon predsjednika,riječ je preuzeo tajnik Udruge, Bože Bradarić, koji je naveo  kako je ukupno izrađeno 6 Pravilnika i 6 Poslovnika za Povjerenstva te Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku i Poslovnik o radu Stegovnog suda, kao i Pravila dodjele klase i urbroja.

Posebno se osvrnuo na regulativu rada Povjerenstva za humanitarni rad kojem je dodana i odredba o obveznom poštivanju Zakona o volonterstvu.

Također, naglašava važnost Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnim mjerama koje se mogu izreći te neizbježnost da svaki član Udruge bude u svom ponašanju i radu racionalan, pristojan i savjestan jer će u protivnom svaka namjerna i svjesna povreda Statuta i općih akata nositi i pripadajuće posljedice.

Za kraj se obratio prisutnima te poručio kako svaki član Udruge mora biti slobodan iznijeti svoju kritiku ili sugestiju Tijelima Udruge, a Povjerenstvu se i pisano obratiti ako smatra da netko krši pravne akte.

U nastavku, navedene su još neke promjene Statuta, od kojih se ističu: bolje definiran pojam aktivnog i pasivnog člana, nova kategorija članstva: članovi prijatelji, javnost rada dodaje se i izvješćivanje putem web stranice, broj delegata za Skupštinu mijenja se sa 5 na 7 te druge izmjene.

Nakon što je dovršena rasprava i prezentacija Statuta, pristupilo se glasovanju. Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili i donijeli novi Statut Europske medicinske studentske asocijacije Split kao temeljni akt Udruge. Time će, po ovjeri novog Statuta od strane nadležnog ureda, prestati važiti Statut Udruge od 25. svibnja. Do ovjere novog i dalje će se po Zakonu o udrugama primjenjivati stari Statut. Također, Skupština je jednoglasno usvojila Poslovnik o radu Skupštine.

Za kraj, bilo je potrebno izabrati članove Arbitražnog Vijeća i izmiritelja, te usvojiti Pravilnik i Poslovnik o radu Arbitražnog vijeća. Tajnik je predložio: Anamariu Armandu za predsjednicu, Emu Čulin, za člana i Marka Šimičića, za člana te Antona Kalebića, za izmiritelja.

 Nadalje, ukratko je bio prezentiran  Pravilnik i Poslovnik o radu Arbitražnog vijeća. Spor ili sukob u Udruzi postoji kada je član nezadovoljan konkretnom odlukom ili postupkom Tijela Udruge. S druge strane, izmiritelj spor nastoji riješiti mirenjem (medijacijom) prema Zakonu o mirenju. Sve navedeno uneseno je u novi Statut.

U konačnici, Skupština je jednoglasno zabrala navedene članove Arbitražnog vijeća i izmiritelja te donijela i usvojila Pravilnik i Poslovnik o radu Arbitražnog vijeća.

Time je završena izvanredna Skupština.

Autorica članka: Lucija Skejić

Još novosti...

Podijelite sadržaj ove stranice na društvenim platformama

Europska medicinska studentska asocijacija Split osnovana je 25. svibnja 2022. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Cilj jest okupiti kolektiv studenata koji je spreman javno progovoriti o izazovima suvremenog društva Europe i svijeta.

Tražilica sadržaja

  • Novosti
  • O nama
  • Radna tijela
  • Prioriteti i ciljevi
  • Pravni akti
  • Postani član
  • Predloži ideju
  • Projekti
  • EMSA Partneri
  • Kontaktirajte nas

Newsletter

Copyright 2022 © Europska medicinska studentska asocijacija Split - Sva prava pridržana