Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

Upravni odbor održao zadnju sjednicu u 2022. godini

EMSA Split

EMSA Split

Sve novosti i obavijesti na službenoj stranici EMSA Split objavljuju i potpisuju članovi Povjerenstva za odnose s javnošću.

Upravni odbor održao zadnju sjednicu u 2022. godini

20.prosinca 2022.,  u prostorijama Medicinskog fakulteta u Splitu, održana je četvrta sjednica Upravnog odbora.

Na samom početku, jednoglasno se donjela odluka o primanju pet novih vanjskih suradnika s Pravnog, Kemijskog i Ekonomskog fakulteta.

Zatim se pritupilo konačnoj odluci imenovanja članova koji će činiti organizirajući odbor za nadolazeće projekte.

Prvi je na redu bio twinning projekt sa EMSA-om Izmir, a izabrani su : Toni Elezović, Ivan Bućan, Anton Arbunić, Danijela Šimić, Toni Martinić, Ema Žaja i Maja Neveščanin.

Za članove odbora  za internacionalnu konferenciju medicinske edukacije u Opatiji službeno su  odabrani: Ivan Bućan, Ante Dražić, Mario Čubra, Toni Elezović, Viktorija Sablić, Niko Morović, Martina Nevistić, Maja Neveščanin, Ivana Mladin, Ana Baković i Anamarija Prezzi.

S obzirom na skori ulazak u 2023. godinu, Tajnik i Predsjednik  izradili su prijedlog financijskog plana za 2023. godinu te je iznesen prijedlog plana rada i aktivnosti u nadolazećoj godini. Pritom su uzete u obzir okvirne procjene potpredsjednika za troškove twinninga i konferencija. Planirani prihodi iznose 38.914,79 eura, a rashodi iznosi 33.481,54 eura. Planiran je prijenos 5.433,25 eura u 2024. godinu.

Među projektima su se istaknuli: organizacija Twinninga sa EMSA-ama Lisabon, Izmir i ExEgypt, organizacija General Assembly of EMSA Europe, organizacija Autumn Assembly, organizacija Student ́s Medical Initiative of South East Europe.

U nastavku sjednice, pristupilo se  donošenju odluke o izmjeni članaka Pravilnika o isključenju člana i Povjerenstva.

Prijedlog je glasio da se uvede obveza člana da sudjeluje na svim sastancima Povjerenstva, a ukoliko nije u mogućnosti sudjelovati, dužan je obavijestiti Predsjednika Povjerenstva ili Tajnika Udruge.

Upravni odbor, predlaže se, moći će isključiti člana koji ne sudjeluje u radu Povjerenstva i pokazuje očitu nezainteresiranost za članstvo u njemu. Protiv te odluke, jamči se pravo žalbe statutarnom povjerenstvu u roku 7 dana kako bi svako isključenje bilo pravedno i pošteno. Predviđa se mogućnost izricanja usmenog i pismenog upozorenja članovima koji na bilo koji način remete rad Povjerenstva.

S obzirom da je cilj Udruge kvalitetno i uspješno provođenje aktivnosti u svim Povjerenstvima i pružanje prilike zainteresiranim i marljivim  članovima, a broj mjesta u svakom Povjerenstvu je ograničen, prijedlog je jednoglasno usvojen, a u skladu s njim iz svakog su Povjerenstva isključeni neaktivni te primljeni novi članovi.

Na samom kraju, donesena je odluka o osnivanju Povjerenstva za financije, a za Predsjednicu je imenovana Paula Borčić. Članove će za sada činiti četiri studenta Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Predsjednik Udruge čestitamo je nadolazeće blagdanu i zaželio uspješnu 2023. godinu svim članicama i članovima Udruge.

Još novosti...

Podijelite sadržaj ove stranice na društvenim platformama

Europska medicinska studentska asocijacija Split osnovana je 25. svibnja 2022. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Cilj jest okupiti kolektiv studenata koji je spreman javno progovoriti o izazovima suvremenog društva Europe i svijeta.

Tražilica sadržaja

  • Novosti
  • O nama
  • Radna tijela
  • Prioriteti i ciljevi
  • Pravni akti
  • Postani član
  • Predloži ideju
  • Projekti
  • EMSA Partneri
  • Kontaktirajte nas

Newsletter

Copyright 2022 © Europska medicinska studentska asocijacija Split - Sva prava pridržana