Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

Sastalo se Povjerenstvo za humanitaran rad

EMSA Split

EMSA Split

Sve novosti i obavijesti na službenoj stranici EMSA Split objavljuju i potpisuju članovi Povjerenstva za odnose s javnošću.

Sastalo se Povjerenstvo za humanitaran rad

17.01.2023. (utorak) održana je sjednica za humanitarni rad na prostorima Medicinskog fakulteta u Splitu.

Fizički prisutni članovi Povjerenstva za humanitarni rad bili su: Lucija Skejić, Nina Sladojević, Tara Balen, Lea Marić, Ema Mišević, Ana Karavidović, Marin Vlajić, Mihaela Kotarac, Iva Ratković, tajnik Udruge Bože Bradarić te su online spojeni: predsjednik Udruge Ivan Bućan, Ema Žaja i Marina Sovulj, a svoj izostanak su opravdale i ispunile poslovničku obvezu: Anamaria Prezzi i Marija Banović.

Na početku sjednice prisutni su se popisali u evidenciju. Predsjednica pozdravlja prisutne, zahvaljuje se na dolasku i predaje riječ Tajniku Udruge Boži Bradariću da odradi prve tri formalne točke dnevnog reda. 

Zatim, Povjerenstvo nakon glasovanja utvrđuje Predsjednika Povjerenstva za Statut i pravne akte Božu Bradarića za Zapisničara, a kolegicu Ninu Sladojević kao ovjeroviteljicu istoga. 

Tajnik predlaže usvajanje dnevnog reda i ukratko ga predstavlja članovima. Povjerenstvo je nakon glasovanja usvojilo predloženi dnevni red.

Predsjednik Udruge se preko video veze obraća prisutnima. Detaljno je izvjestio prisutne o aktivnostima Udruge kroz proteklo razdoblje, Predsjednik navodi i sve druge bitne projekte i aktivnosti u tijeku sistematski i detaljno osvrćući se na njihovu provedbu i razvoj. Zahvaljuje se te riječ predaje Boži Bradariću.

Tajnik Udruge i Predsjednik Povjerenstva za Statut i pravne akte Bože Bradarić obratio se prisutnima. Tajnik u obraćanju prisutnima govori kako Upravni odbor aktivno i stalno radi na realizaciji projekata i programa u Udruzi, kao što su twinning projekt sa EMSA-om Lisabon i dr. projekti. Posebno se osvrće kako je Povjerenstvo za Statut i pravne akte uputilo Upravnom odboru prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika i Poslovnika i to u dva navrata. U.O. je obje izmjene jednoglasno usvojio. Zadovoljan je jako dobrim funkcioniranjem Povjerenstava od kada su napravljene izmjene te na prijedlog Predsjednika pročišćena Povjerenstva. Inače ističe da je sva Povjerenstva Udruge statutarno Povjerenstvo u Statutu predvidjelo kao okosnice razvoja Udruge. Navodi i druge tekuće aktivnosti, te ukratko predstavlja Pravilnik i Poslovnik. Zahvaljuje se na pozornosti. 

Predsjednica Povjerenstva Lucija Skejić u obraćanju prisutnima pojašnjava zašto je preuzela Povjerenstvo za humanitarni rad, u svom izlaganju ističe prijedloge ukupno 4 projekta koja detaljno objašnjava i predstavlja, a to su: edukacija javnih djelatnika za hitna stanja; u suradnji sa liječnicima educirati radnike trgovačkih i drugih centara kako bi znali pružiti prvu pomoć u hitnim situacijama, zatim humanitarna akcija nagradne igre; dobivanje gotovih proizvoda od velikih proizvođača te ponuda tih proizvoda u svrhu dobivanja sredstava u humanitarne svrhe, za treći projekt predlaže slikarske radionice, naći partnerstvo sa slikarskim studijom ili umjetničkom akademijom te „prodaja“ tih slika na način da se dobit donira nekoj dobrotvornoj organizaciji, te naposlijetku projekt organizacije volonterskog klub, volontiranje sa volonterskim knjižicama i upisivanjem volonterskih sati Predsjednica nakon detaljnog iznošenja svih ideja i koncepcije njihova izvođenja, otvara raspravu.

Povjerenstvo je podržalo i ideju organizacije pub quiza koju će dodatno raspraviti sa Povjerenstvom za inovacije i projekte. U raspravi sudjeluju svi prisutni članovi Povjerenstva. Također, predsjednica Lucija Skejić najavila je suradnju sa PR i statutarnim povjerenstvom. 

Na samom kraju sjednice, izabire se Potpredsjednica Povjerenstva. Povjerenstvo je sa 13 glasova „ZA“ imenovalo Leu Marić potpredsjednicom Povjerenstva za humanitarni rad. 

Još novosti...

Podijelite sadržaj ove stranice na društvenim platformama

Europska medicinska studentska asocijacija Split osnovana je 25. svibnja 2022. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Cilj jest okupiti kolektiv studenata koji je spreman javno progovoriti o izazovima suvremenog društva Europe i svijeta.

Tražilica sadržaja

  • Novosti
  • O nama
  • Radna tijela
  • Prioriteti i ciljevi
  • Pravni akti
  • Postani član
  • Predloži ideju
  • Projekti
  • EMSA Partneri
  • Kontaktirajte nas

Newsletter

Copyright 2022 © Europska medicinska studentska asocijacija Split - Sva prava pridržana