Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

6. sjednica Povjerenstva za Statut i pravne akte

EMSA Split

EMSA Split

Sve novosti i obavijesti na službenoj stranici EMSA Split objavljuju i potpisuju članovi Povjerenstva za odnose s javnošću.

6. sjednica Povjerenstva za Statut i pravne akte

Održana je šesta sjednica Povjerenstva za Statut i pravne akte koja se održala dana 2.3.2023. (četvrtak) u prostorijama Medicinskog fakulteta u Splitu s početkom u 1625 h. Sjednicu je sazvao Predsjednik Povjerenstva za Statut i pravne akte i tajnik Udruge Bože Bradarić.

Prisutni članovi Povjerenstva za Statut i pravne akte su Predsjednik Povjerenstva za Statut i pravne akte i tajnik Udruge Bože Bradarić, Potpredsjednik Povjerenstva za Statut i pravne akte Anton Kalebić, članovi Povjerenstva za Statut i pravne akte Marko Šimičić i Gabriel Korda te je zainteresirana javnost Potpredsjednik za Vanjske poslove Toni Elezović.

Na početku sastanka, za ovjerovitelja je jednoglasno izabran Marko Šimičić, a za zapisničara je izabran, također jednoglasno, Gabriel Korda.

Zatim, Predsjednik Povjerenstva čita dnevni red te ga ukratko objašnjava. Tajnik otvara raspravu o dnevnom redu, rasprave nema, pristupa se glasovanju. Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Predsjednik Povjerenstva Bože Bradarić zatim prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Tajnik Udruge predlaže da se verificiraju zapisnici sa svih prijašnjih sjednica Povjerenstva za Statut koje su se održale u 2022. godini. Zapisnici su jednoglasno verificirani od članova Povjerenstva za Statut i pravne akte.

 Predsjednik Povjerenstva Bože Bradarić pozdravio je sve prisutne članove, istaknuo je održavanje čak 5 sjednica, sve sjednice Povjerenstva održale su se u tajništvu Udruge u Dugopolju i na njima je Povjerenstvo napisalo i pripremilo sve do sada važeće pravne akte Udruge, odluke, sve zapisnike i obje verzije Statuta Udruge. Također povjerenstvo je konstantno pratilo rad svih drugih tijela Udruge o čemu svjedoči činjenica da ima najviše sjednica Povjerenstava od svih. U daljnjem toku izvješća Povjerenstva napominje kako mu je zadovoljstvo što je Povjerenstvo nedavno dobilo još jednog člana, Gabriela Kordu. Isto tako Povjerenstvo za Statut jedinstveno je tijelo udruge koje djeluje neovisno o svim drugim tijelima i to treba uvijek imati na umu da ga čine samo studenti Pravnog fakulteta, ali i da će Povjerenstvo u svim svojim aktivnostima koje vrši raditi na osnaživanju rada udruge i provođenju njezinih aktivnosti.

Zatim je pravni referent i član Povjerenstva Anton Kalebić izvršio detaljan nadzor nad materijalno – financijskim poslovanjem Udruge u 2022. godini koje izvješće je poslao na uvid svim članovima udruge na uvid. Na kraju Predsjednik se zahvalio prisutnima na pozornosti. 

Potpredsjednik za Vanjske poslove Toni Elezović ukratko izlaže projekte koje je Udruga ima u planu spominjući tako razmjenu studenata sa studentima Medicinskog fakulteta u Lisabonu. Potpredsjednik za Vanjske poslove spominje određene poteškoće u izvođenju navedenog projekta. Spominje kako bi bilo dobro ubuduće smanjiti broj studenata koji će sudjelovati na ovakvim projektima te da budu nagrađeni samo oni članovi Udruge koji su to svojim radom i zalaganjem u Udruzi i zaslužili. Potpredsjenik za Vanjske poslove nastavlja i spominje zajednički projekt sa studentima iz Egipta koji Udruga ima u planu.

Predsjednik Povjerenstva nastavlja sa dnevnim redom te predlaže izbor drugog

Potpredsjednika od strane članova upravnog odbora. Jednoglasno izabran je Gabriel Korda. Gabriel Korda predstavio je ovlasti i postupanje Povjerenstva prisutnim članovima te se na taj način upoznao sa radom i postupanjem svih tijela udruge.

Predsjednik Povjerenstva Bože Bradarić nastavlja sa dnevnim redom te započinje raspravu o trenutnoj situaciji u GNK Dinamu. Predsjednik Povjerenstva glavnu riječ daje članu Marku Šimičiću. Kolega Šimičić spominje kako je GNK Dinamo u suštini udruga građana te da bi se trebalo poštovati načelo 1 član 1 glas, no u Dinamu je nedosljedno proveden sistem posredne demokracija gdje samo 1% članova ima pravo glasa. Spominje nedavnu smjenu člana Upravnog odbora Krešimira Antolića kojeg je smjenila skupština, a ona na to prema Statutu GNK Dinama nema pravo već ga isključivo može smjeniti izvršni odbor. Izvršni odbor je odbio odluku skupštine govoreći kako Skupština na tu smjenu nema pravo. Iako Izvršni odbor Dinama po Statutu „provodi zaključke, odluke i preporuke Skupštine“, ne smijemo na Izvršni odbor gledati kao na tijelo čiji je jednini cilj da bez diskusije i vlastitih razmišljanja provede odluke Skupštine, istaknuo je Predsjednik

Povjerenstva. Nadodaje, da je Izvršni odbor posebno tijelo udruge i da smjena članova uprave (pa i Antolića) spada u njegovu isključivu nadležnost neovisno o Skupštini. Kolega Šimičić navodi kako bi najbolje rješenje za ovu situaciju bilo da skupština izabere novi izvršni odbor koji zatim može dalje postavljati članove uprave. Nadalje, zanimljiva je i situacija u kojoj je Izvršni odbor isključio Nadzorni odbor s dvostrukim efektom: kao članove GNK-a Dinamo i kao članove tog tijela. Na ovo drugo Izvršni odbor nema pravo jer na to ima pravo samo Skupština. 

Članovi Povjerenstva osvrnuli su se i na nalaz Gradskog ureda za opću upravu koji vrši upravni nadzor nad radom udruge. Takav nadzor može se provesti i nad EMSA-om Split.

Članovi Povjerenstva u međusobnoj raspravi došli su do zaključka kako u potpunosti stoje u onome što je utvrdio nadležni ured: da je smjena člana Uprave protivna Statutu, te da na početku sjednice Skupštine ona nije verificirala nove članove (povjerenike) pa oni stoga nisu imali pravo glasa na istoj, kako je to nadležni ured i zaključio u Zapisniku o provedenom nadzoru. 

Zaključno Povjerenstvo smatra da za rješenje situacije u Dinamu treba donijeti novi Statut kluba s dosljedno provedenim načelom neposredne demokracije, kojim bi se stari statut i sve njegove izmjene i dopune stavile van snage, a članovima kluba osiguralo njihovo stvarno pravo upravljanja klubom preko izabranih predstavnika. Navedeni stav Povjerenstva donesen je jednoglasno.

Predsjednik Povjerenstva Bože Bradarić nastavlja dalje sa dnevnim redom. Govori kako će se konzultirati sa članovima statutarnog povjerenstva. Za sada im je ukratko predstavio da će se u statutu mijenjati ciljevi i djelatnosti te mandat članova skupštine.

Predsjednik Povjerenstva nastavlja sa dnevnim redom te glavnu riječ predaje

Potpredsjedniku Povjerenstva Antonu Kalebiću. Potpredsjednik Povjerenstva izlaže izmjene i dopune Zakona o Udrugama koje je 1.1.2023 donio Hrvatski Sabor. Potpredsjednik Kalebić navodi kako se prema novom ZOU ograničava tko može biti osnivač udruge te će pri svakom daljnjem zahtjevu za upis promjena u registru udruga osobe ovlaštene za zastupanje i likvidator morati dati izjavu o neosuđivanju. Nastavlja govoreći kako će se ići u brisanje svih udruga iz registra udruga koje nisu uskladile svoje statute sa odredbama ZOU-a.

Zaključno, povjerenstvo za Statut i pravne akte pozdravlja izmjene i dopune Zakona o udrugama. 

Predsjednik Povjerenstva prelazi na posljednju točku dnevnog reda. Spominje kako se na Pravnom fakultetu u Splitu može pristupiti „naprednoj grupi“ koju drži profesorica Kačer iz Građanskog prava 1. Spominje razne benefite od pristupanja navedenoj grupi i navodi kako će on kao tajnik udruge na osnovu članka 67. statuta Udruge izdati članovima Povjerenstva potvrdu o članstvu u Udruzi o Povjerenstvu za Statut i pravne akte u svrhu prijave za „naprednu grupu“.

Povjerenstvo je stava da treba pristupiti naprednoj grupi iz građanskog prava i time su iscrpljene i raspravljene sve točke dnevnog reda. Sjednica je završena 1825 h.

Još novosti...

Podijelite sadržaj ove stranice na društvenim platformama

Europska medicinska studentska asocijacija Split osnovana je 25. svibnja 2022. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Cilj jest okupiti kolektiv studenata koji je spreman javno progovoriti o izazovima suvremenog društva Europe i svijeta.

Tražilica sadržaja

  • Novosti
  • O nama
  • Radna tijela
  • Prioriteti i ciljevi
  • Pravni akti
  • Postani član
  • Predloži ideju
  • Projekti
  • EMSA Partneri
  • Kontaktirajte nas

Newsletter

Copyright 2022 © Europska medicinska studentska asocijacija Split - Sva prava pridržana