Šoltanska ulica 2

Grad Split, 21000

emsa.split@gmail.com

Kontaktirajte nas

Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet

Održana je 3. redovna sjednica Skupštine Udruge

EMSA Split

EMSA Split

Sve novosti i obavijesti na službenoj stranici EMSA Split objavljuju i potpisuju članovi Povjerenstva za odnose s javnošću.

Održana je 3. redovna sjednica Skupštine Udruge

Dana 17. ožujka 2023. godine u 14h u prostorijama Medicinskog fakulteta u Splitu Sjednicu Skupštine sazvao je Predsjednik Udruge Ivan Bućan.

Primljeni su novi članovi radnih grupa s 2/3 ukupnih glasova. Primanjem novih članova, svaka radna grupa sastoji se od 7 članova i svi du delegati Skupštine.

Tajnik Bože Bradarić nakon potpisa svih članova zaključuje da je sada broj članova 21 te da je za kvorum nužno 11.

Jednoglasno su izglasani zapisničar (Bože Bradarić), ovjerovitelji (Anton Kalebić i Anamaria Armanda) i verifikacijska komisija (Martina Nevistić, Toni Martinić i Mario Čubra) .

Predsjednik Ivan Bućan predlaže usvajanje dnovnog reda koji je nakon glasanja jednoglasno usvojen.

Zapisnik (vođen od strane Bože Bradarića) sa izvanredne Skupštine održane 26.09.2022. jednoglasno je verificiran.

Potpredsjednik za vanjske poslove Toni Elezović iznosi plan za Twinning projekt u Egiptu, riješeni plan i program za Twinning Lisabon te iznosi poteškoće s projektom Twinning Izmir.

Tajnik Bože Bradarić izvješćuje Skupštinu o svom radu. Iznosi kolaboraciju s udrugom ELSA. Iznosi godišnji troškovnik te sve evidencije i pisana izvješća o radu.

Predsjednik Ivan Bućan izvještava detaljno i kronološki o svim aktivnostima i projektima Udruge te pohvaljuje dosadašnji rad prisutnih članova.

Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Udruge i radu Povjerenstva za Statut i pravne akte podnio je prisutnima potpredsjednik Povjerenstva Marko Šimičić. Osvrće se na sve aktivnosti Povjerenstva te na naredne planirane aktivnosti.

Predsjednik Ivan Bućan iznosi naredni financijski plan za 2023. godinu. Tajnik Udruge predlaže Skupštini donošenje odluke o dopuštenom postotku odstupanja od financijskog plana preko kojeg će se raditi rebalans financijskog plana. Donesena je odluka da je dopušteno odstupanje od 25%. 

Predsjednik pobliže obrazlaže plan aktivnosti i rada u 2023. godini.

Predsjednik predstavlja pisano godišnje izvješće o radu za 2022. Isto je predstavljeno u istovjetnom obliku i na prezentaciji udruge u AD Plastiku. Jednoglasno je usvojeno godišnje izvješće o radu u 2022. godini.

Svi prisutni elektroničkom su poštom dobili detaljan i pojedinačan prikaz svih rashoda i prihoda koje su učinjene preko žiro računa udruge.

Tajnik predlaže Skupštini da mandat novih članova Skupštine traje do isteka mandata postojećih članova, a to je 25.05.2024. Jednoglasno je usvojen tajnikov prijedlog.

Tajnik se osvrće na dosadašnje aktivnosti Povjerenstava te predlaže formalnu izmjenu onoga čime se udruga bavi na temelju stvarnih mogućnosti i potreba.

Sjednica je zaključena u 15:15h.

Još novosti...

Podijelite sadržaj ove stranice na društvenim platformama

Europska medicinska studentska asocijacija Split osnovana je 25. svibnja 2022. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Cilj jest okupiti kolektiv studenata koji je spreman javno progovoriti o izazovima suvremenog društva Europe i svijeta.

Tražilica sadržaja

  • Novosti
  • O nama
  • Radna tijela
  • Prioriteti i ciljevi
  • Pravni akti
  • Postani član
  • Predloži ideju
  • Projekti
  • EMSA Partneri
  • Kontaktirajte nas

Newsletter

Copyright 2022 © Europska medicinska studentska asocijacija Split - Sva prava pridržana